Квалитетната галантерија е направена од месинг. Од тоа зависи нејзината цврстина. Но, многу е важна и крајната обработка т.е. хромирањето, бидејќи од тоа зависи гаранцијата дека галантеријата нема да потемни или да го изгуби сјајот.